Skip to content

השירותים שלנו

באובליגור משכנתאות  אנו מתמחים במתן הלוואות לקניית נכסים כגון דירות או בתים. הלוואה זו מבוססת על בסיס משכנתא עם פיקדון בנכס, ולרוב מוענקת לזמן מוגבל של שנים, עם תשלום קבוע של ריבית והוצאות נוספות.

במשך שנים רבות, אובליגור מובילה בענף המשכנתאות. אנו מתמחים במשכנתאות מורכבות, ולצוות המומחים שלנו יש את הידע והניסיון לסייע ללקוחותינו לנווט גם במצבי ההלוואות הקשים ביותר.
בין אם הינכם צריכים לגייס הלוואת משכנתא במהירות, או שאתם מחפשים משכנתא מורכבת עם תנאים והגבלות ייחודיים, יש לנו את הכלים והמומחיות לבצע את העבודה כמו שצריך.
בחברה שלנו, אנו גאים על המחויבות שלנו לקהל לקוחות שלנו, ואנחנו עובדים ללא לאות כדי לעזור להם להשיג את המטרות הפיננסיות שלהם.

סוגי המשכנתאות: 

משכנתא צמודת מדד – הלוואת המשכנתא צמודה למדד המחירים לצרכן, ההחזר החודשי מתעדכן מדי חודש בהתאם לשינויי המדד. ישנם מספר מסלולי משכנתא צמודת מדד, בין היתר- משכנתא צמודת מדד בריבית קבועה, משכנתא צמודה למדד בריבית משתנה ומשכנתא צמודה למדד בריבית חצי קבועה.

משכנתא לא צמודה למדד –הלוואת משכנתא שאינה צמודה למדד המחירים לצרכן או למטבע אחר, יש מספר מסלולים כדוגמת משכנתא לא צמודה בריבית פריים, משכנתא בריבית קבועה ללא הצמדה או משכנתא בריבית משתנה על בסיס עוגן אג"ח לא צמוד.

משכנתא צמודה לדולר או לאירו – משכנתא המבוססת על שקל בריבית משתנה, הריבית משתנה בהתאם לשינויים בריבית המט"ח ומתעדכנת אחת לתקופה (תקופה של כל שלושה או שישה חודשים).

משכנתא צמודת מט"ח – משכנתא בריבית משתנה הצמודה לשינויים בשער האירו, הדולר או מט"ח אחר. התשלומים מוחזרים במט"ח.

משכנתא לזכאים – הלוואת משכנתא המתבצעת בתנאי זכאות לבעלי תעודת זכאות ממשרד הבינוי והשיכון.

משכנתא לכל מטרה – הלוואת משכנתא לכל מטרה כנגד שעבוד הנכס.